Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Characterization of human adipose-derived stem cells cultured in autologous serum after subsequent passaging and long term cryopreservation. A Bogdanova-Jātniece, U Bērziņš, Nikulshin S, D Skrastiņa, Ezerta A, D Legzdiņa, T Kozlovska J Stem Cells. 9(3):135-48 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".