Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Biodistribution, Uptake and Effects Caused by Cancer-derived Extracellular Vesicles L Sadovska, Bajo Santos, C, Z Kalniņa, A Linē J Circ Biomark. 4(2):1-15 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".