Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Mutilation of RNA phage Qβ virus-like particles: from icosahedrons to rods. I Cielēns, V Ose-Klinklāva, I Petrovskis, Strelnikova A, R Renhofa, T Kozlovska, P Pumpēns FEBS Letters 482(3):261-4 2000
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".