Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Screening of staphylococcus aureus sortase a inhibitors: novel antibiotic drug design D Žuļenkovs, A Zajakina, K. Jaundzems, A Leončiks Химия структура и функция биомолекул, Minska, Baltkrievija 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".