Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
A molecular snapshot of Mycobacterium avium complex genetic diversity from human and porcine hosts in Latvia A Kalviša, A.Zirnītis, Ģ Šķenders, L.Broka, I Jansone 35th Annunal Congress of the European Society of Mycobacteriology, Vīne, Austrija 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".