Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Dual P21CIP1/OCT4 expression and recovery after etoposide treatment in embryonal carcinoma cells pa1: impact of autophagy and serum concentration A Hūna, K Salmiņa, J Krigerts, Y.Dekthjar, B Geraschenko, J Ērenpreisa escence Symposium, Londona, Lielbritānija 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".