Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Preparation by alkaline treatment and detailed characterisation of empty hepatitis B virus core particles for vaccine and gene therapy applications A Strods, V Ose-Klinklāva, J Bogans, I Cielēns, G Kalniņš, I Radoviča-Spalviņa, A Kazāks, P Pumpēns, R Renhofa Scientific Reports, 5, art. no. 11639 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".