Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Synthesis and Antibacterial Activity of 5-Phthalate and 5-Glutarate Derivatives of Milbemycins Lugiņina, J., Bizděna, E., A Leončiks, Kumpiņš, V., Grinšteine, I., Turks, M. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50 (10), pp. 1404-1412 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".