Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Alphaviral Vectors for Cancer Treatment A Zajakina, J Vasiļevska, T Kozlovska, Lundstrom K. Viral Nanotechnology. Jul 2015 , pages 467 -486 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".