Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
SiO2 nanopilvera izmantošana par adjuvantu antivielu pret peptīdiem iegūšanā R Renhofa, I Akopjana, I Cielēns, A Strods, L Jackeviča LR patents LV 14863 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".