Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Daudzziedu airenes raibuma vīrusam līdzīgo daļiņu iegūšana A Zeltiņš, I Baļķe, G Reseviča, V Ose-Klinklāva, A Kazāks, J Freivalds LR patents LV15006 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".