Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Anti-HCV individuālas terapeitiskas vakcīnas prototips I Sominska, J Jansons, P Pumpēns, I Petrovskis, D Skrastiņa, G. Sudmale LR patents LV 14987 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".