Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Paņēmiens hepatīta B vīrusa infekcijas modeļa izveidošanai A Zajakina, U Bērziņš, T Kozlovska, P Pumpēns, D Legzdiņa, Sondore V., Keišs J., Vīksna L., I Sominska, Arša F. LR patents LV 14760 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".