Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Modificēti HBV core nanokonteineri kā universāla platforma bioloģiska materiāla eksponēšanai R Renhofa, I Cielēns, A Strods, G Kalniņš, D Priede, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns LR patents LV 15034 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".