Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Paņēmiens izvēlēta materiāla piešūšanai HBV core proteīna veidotajām nanodaļiņām R Renhofa, A Kazāks, A Dišlers, L Jackeviča, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns LR patents LV 15033 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".