Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Rekomninantie proteīni ar difterijas toksīna katalītisko sekvenci eikariotu šūnu bojāejai A Strods, I Cielēns, I Akopjana, R Renhofa LR patenta pieteikuma nr. P-14-61 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".