Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Paņēmiens tukšu un ar nukleīnskābēm pildītu hepatīta B vīrusa core-proteīna kapsīdu iegūšanai I Liekniņa, I Petrovskis, I Sominska, J Bogans, I Akopjana, P Pumpēns, A Dišlers LR patenta pieteikuma nr. P-14-81 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".