Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
COUPLING OF BORRELIAL PROTEIN BB0689 TO VIRUS-LIKE PARTICLES FOR GENERATION OF LYME DISEASE VACCINE K Tārs, I Petrovskis, A Dišlers, D Skrastiņa, A Zeltiņš, K Brangulis, S Koteloviča Europena Patent Office, Application number EP15182845.6 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".