Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Evolution of life-cycles, sex, and cancer. J Ērenpreisa, Ianzini F, K Salmiņa, A Hūna, , Anatskaya O, Vinogradov AE, Giuliani A Cragg MSThird International Biannual Evolution and Cancer Conference (IBEC 2015) 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".