Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Bioanalytical system for detection of cancer cells with photoluminescent ZnO nanorods Viter, R., Jekabsons, K., Z Kalniņa, Poletaev, N., Hsu, S.H., Riekstina, U. Nanotechnology, 27 (46), art. no. 465101 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".