Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Genetic linkage studies of a North Carolina macular dystrophy family Audere, M., Rutka, K., I Iņaškina, R Pečulis, Sepetiene, S., Valeina, S., B Lāce Medicina (Lithuania), 52 (3), pp. 180-186 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".