Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
3H-1,2-benzoxathiepine 2,2-dioxides: a new class of isoform-selective carbonic anhydrase inhibitors Pustenko, A., Stepanovs, D., Žalubovskis, R., Vullo, D., A Kazāks, J Leitāns, K Tārs, Supuran, C.T. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32 (1), pp. 767-775 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".