Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Crystal Structure of the Maturation Protein from Bacteriophage Qβ J Rūmnieks, K Tārs Journal of Molecular Biology, 429 (5), pp. 688-696. 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".