Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Polyploidy activates biological pathways related to morphogenesis in mammalian tissues. Mini-review. 2. Anatskaya OV,, J Ērenpreisa, K Salmiņa, Vazquez- Martin A, Huna A, Nikolsky NN, Vinogradov AE MOJ Immunol. - MedCrave 2018;6:90‒93 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".