Startpage News
Startpage

News

27
SEP
2018

aaa


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".