Startpage News
Startpage

News

24
APR
2020

The Latvian Biomedical Research and Study Center is involved in the analysis of the course of the virus


https://skaties.lv/zinas/latvija/latvijas-biomedicinas-petijumu-centrs-iesaistijies-virusa-gaitas-analize/

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".