Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/72 Materiālu un reaģentu iegāde 22.01.2018 2017/72 NOLIKUMS
2017/72 Tehniskā specifikācija
2017/423 Speciālo materiālu iegāde 18.12.2017 2017/423 NOLIKUMS
Tehn. specif_Tehn/Fin. piedav.
2017/422 Bioloģijas lāzera apkope un iespējamo remontu nodrošināšanas pakalpojums 15.12.2017 2017/422 NOLIKUMS
2017/421 Telpu uzkopšanas pakalpojums 04.12.2017 1619.02 2017/421 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 421
SIA Cleanhouse
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23.10.2017 15000 2017/420 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 420
Līgums 420
Enixus Baltija
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23.10.2017 Līdz 41 000 2017/419 NOLIKUMS
Tehniska specifikacija_Tehn/Fin pied.
Protokols. Lēmums. 419
Līgums 419
Metabion International AG
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20.10.2017 Līdz 41000 2017/418 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 418
Līgums 418
SIA AGA
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24.10.2017 49586.78 2017/71 NOLIKUMS
Ziņojums 87
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09.10.2017 34925 2017/417 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 417 (1)
Protokols. Lēmums. 417 (2)
Līgums 417
iQur Limited
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30.10.2017 Līdz 140 000 2017/70 NOLIKUMS
Ziņojums 86
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
AS Biotehniskais centrs, SIA Faneks, SIA Invitros
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26.09.2017 17987 2017/416 NOLIKUMS_ar grozij
Precizējums 1
Protokols. Lēmums. 416
Līgums 416
SIA Biotecha Latvia
2017/415 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 25.09.2017 2017/415 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 415
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25.08.2017 Līdz 130000 (skaitot kopā ar nākamo datortehnikas iepirkumu) 2017/69 NOLIKUMS
2017/69 Tehn. specif.
Ziņojums 85
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
AS Capital, SIA Atea, SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas, SIA Adaptive
2017/68 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 24.07.2017 4469.26 + 3 mēneši (SIP) 2017/68 NOLIKUMS
2017/68 Ziņojums_83
Līgums 68
SIA GenEra
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24.07.2017 2200000 2017/67 NOLIKUMS
Skaidrojums 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Ziņojums 84
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
Līgums 8
Līgums 9
Līgums 10
Līgums 11
Līgums 12
Līgums 13
Līgums 14
Līgums 15
Līguma 2.pielikums
SIA Armgate, SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA Diamedica, SIA Invitros, Inbio OU, SIA Quantum Latvija, SIA Labochema Latvija, SIA Genmedica Baltic, SIA Omnilab Baltic, SIA Hydrox, SIA Derox, SIA Dinmed, SIA Abor Medical Korporācija, SIA Telemedica
1 2 3 4 ... 13


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".