Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/60 Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde 16.02.2017 2017/60 NOLIKUMS
2.1.Pielikums. Tehniskā specif.
Kā izdrukāt tikai savu piedāvājumu
2016/409 Ģenētiskā analizatora ABI Prizm 3130xl apkope, atjaunināšana un remonts 28.12.2016 2016/409 NOLIKUMS
2016/408 Dažādu saldētavu iegāde 19.12.2016 Līdz 41 000 2016/408 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 408
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA Hydrox, SIA Labochema Latvija
2016/59 Vispārīga pielietojuma iekārtu iegāde - II 21.12.2016 Līdz 130 000 (kopā ar BMC 2016/57) 2016/59 NOLIKUMS
2016/59 Ziņojums_75
SIA Faneks, SIA Omnilab Baltic, SIA BioAvots
2016/58 Zinātnisko iekārtu diagnostika, remonti un apkopes 01.02.2017 2016/58 NOLIKUMS_groz. 2
Grozījumi 2
2016/58 NOLIKUMS_grozijumi 1
Grozījumi 1
Par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu
2016/58 NOLIKUMS
Tehniskā specifik. Tehn. un fin. pied.
2016/407 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājums BMC rīkoto kursu laikā 02.11.2016 893.35 Protokols. Lēmums. 407
Līgums. 407
SIA MOORA 1
2016/406 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 27.10.2016 Līdz 2654.82 Protokols. Lēmums. 406
Līgums 406
SIA HWS Management
2016/405 Turniketu piegāde, montāža un uzstādīšana 18.10.2016 8829.66 2016/405 NOLIKUMS
Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
2016/405 Līgums
SIA BIS S
2016/404 Plūsmas citomera remontdarbi - II 17.10.2016 Līdz 37999 2016/404 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 404
Līgums. 404
SIA Interlux
2016/403 Sintētisku gēnu iepirkums 03.10.2016 Līdz 38 000 2016/403 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 403
Līgums 403
SIA Hydrox
2016/57 Vispārīga pielietojuma iekārtu iegāde 17.10.2016 Līdz 130 000 (kopā ar BMC 2016/59) 2016/57 NOLIKUMS
Atbilde 1
Atbildes 2-4
2016/57 Ziņojums_74
SIA Arbor Medical Korporācija, SIA Omnilab Baltic, SIA Interlux, SIA Labochema Latvija, SIA BioAvots, SIA Adrona, SIA Diamedica, SIA Hydrox, SIA Quantum Latvija, SIA Biosan, Inbio OU
2016/402 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām - II 22.08.2016 Līdz 38 000 (ar 2016/400) Protokols. Lēmums. 402
Līgums
SIA Interlux
2016/401 Piekļuves kontroles sistēmas iekārtu piegāde, montāža un uzstādīšana 02.08.2016 12 354.91 2016/401 NOLIKUMS
Stavu plani
Protokols. Lēmums. 401
Līgums. 401
SIA BIS S
2016/400 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām 01.08.2016 Līdz 38 000 2016/400 NOLIKUMS
2016/400 Tehniskā specifikācija
Protokols. Lēmums. 400
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
SIA Universitātes Vetfonds, SIA Quantum Latvija, SIA GenMedica Baltic, SIA Labochema Latvija
2016/399 Laboratorijas dzīvnieku iepirkums 26.07.2016 Līdz 38 000 2016/399 NOLIKUMS_LAT
2016/399 Specifikācija_LAT
2016/399 RULES_ENG
2016/399 Specification_ENG
Protokols 399
Protokols. Lēmums. 399
Līgums 1
Līgums 2
Scanbur AS, University of Tartu
1 2 3 4 ... 11


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".