Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/80 Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes 31.01.2019
2018/443 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām - II 09.01.2019 Līdz 41 999 (kopā ar 2018/440 līgumiem) 2018/443 NOLIKUMS
Tehniska specif_Tehn un FIn piedavajums
Protokols. Lēmums. 443
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
SIA Animalab Baltic, SIA Bioavots, SIA Inbio, SIA J.I.M., SIA Omnilab Baltic, SIA Genmedica Baltic, SIA Interlux
2018/442 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04.01.2019 2018/442 NOLIKUMS
2018/79 Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde 18.01.2019
2018/78 LAH trimērus eksponējošuvīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošana 03.01.2019 2018/78 NOLIKUMS Konkurss izbeigts, jo tajā netika saņemti piedāvājumi
2018/441 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27.12.2018 2018/441 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 441
Pārtraukts, jo nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā
2018/77 Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums 10.01.2019 2018/77 NOLIKUMS
2018/440 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām 10.12.2018 Līdz 41 999 (kopā ar 2018/443 līgumiem) 2018/440 NOLIKUMS
Tehn specifikācija_Tehn/Fin. pied.
Protokols. Lēmums. 440 (2)
Protokols. Lēmums. 440 (2)
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
Līgums 8
Līgums 9
Līgums 10
Līguma 2.pielikums
SIA Amrid, SIA Animalab Baltic, SIA Dinmed, SIA Hydrox, Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle, SIA Labochema Latvija, SIA Mediq Latvija, SIA Omnilab Baltic, SIA Sarstedt, Lanmer OU
2018/439 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04.12.2018 2018/439 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 439
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/438 Sarunu procedūra par sintētisku gēnu iepirkumu 20.11.2018 Līdz 41000 2018/438 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 438
Līgums 438
Biocat Gmbh
2018/437 Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde 20.11.2018 Līdz 40 000 2018/437 NOLIKUMS
Tehn specif_2.pielikums
Protokols. Lēmums. 437
Līgums 437
SIA J.I.M.
2018/433 Sarunu procedūra par reaģentu iegādi 07.11.2018 Līdz 41000 Protokols. Lēmums. 433
Līgums. 433
SIA Diamedica
2018/436 Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem 16.11.2018 16 528.00 2018/436 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 436
Līgums 436
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2018/435 Sintētisku gēnu iepirkums 09.11.2018 2018/435 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 435
Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/434 Laboratorijas dzīvnieku iegāde 29.10.2018 Līdz 40000 2018/434 NOLIKUMS
1.pielikums_Tehn. specif.
Protokols. Lēmums. 434
Līgums 434-1
Līgums 434-2
Lanmer Ou, university of Tartu
1 2 3 4 ... 15


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".