Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24.07.2017 2017/67 NOLIKUMS
Skaidrojums 1
2017/66 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 26.06.2017 2017/66 NOLIKUMS_ar grozīj. 1
Grozījumi 1
2017/65 Elektroenerģijas iegāde 26.06.2017 2017/65 NOLIKUMS ar grozīj.
Grozījumi 1
Atbildes 1
2017/414 Dabasgāzes iegāde 30.05.2017 Līdz 41 900 2017/414 NOLIKUMS
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Skaidrojums ieinteresētajiem piegādātājiem
Protokols. Lēmums. 414
Līgums. 414
SIA Enefit
2017/413 Revīzijas pakalpojums 26.04.2017 3400 Protokols. Lēmums. 413
Līgums 413
SIA Sindiks
2017/64 Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde 08.05.2017 2017/64 NOLIKUMS
2017/64 Tehniskā specif.
2017/63 Ēku kompleksa savienojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27.04.2017 20069.23 2017/63 NOLIKUMS
Tehn. specif. 1-5.pielik.
Atbilde 1
Atbilde 2
Ziņojums 78
Ziņojums 78-2
Līgums 63
SIA Campaign
2017/62 Koplietošanas telpu vienkāršotā atjaunošana 24.04.2017 123 990.22 2017/62 NOLIKUMS_grozij 1
Tehn. specif. 1.1-1.5.pielik.
Atbildes 1-2
Atbildes 3-5
Grozijumi 1
Ziņojums 79
SIA Profbuilder
Transportēšanas pakalpojums 17.03.2017 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
2017/412 Genotipēšanas pakalpojums 20.03.2017 Līdz 41 000 2017/412 NOLIKUMS
Atbilde 1
Protokols. Lēmums. 2
Protokols 1
Līgums. 412
University of Tartu
2017/411 Transportēšans pakalpojumi līdz ērču biotopiem 13.03.2017 2017/411 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 411
PĀRTRAUKTS, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/410 Genotipēšanas pakalpojums 27.02.2017 2017/410 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 410
Pārtraukts
2017/61 Vispārīga pielietojuma iekārtu iegāde - III 24.01.2017 Līdz 130 000 (kopā ar BMC 2016/57 un 2016/59) 2017/61 Ziņojums_76 SIA Biotecha Latvia
2017/1 Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde 02.03.2017 Līdz 250 000 2017/1 NOLIKUMS grozij_1
Tehn. specif.- groz.1
Atbildes 1-5
Grozījumi 1
Kā izdrukāt tikai savu piedāvājumu
2017/1 Ziņojums 72
Biotecha Latvia, Enola, Faneks, Mediq Latvija, GenEra, Diamedica, Relakem, Nanodiagnostika Ltd, Armgate, Omnilab Baltic, Medilink, Hydrox, GenMedica Baltic, Labochema Latvija, Quantum Latvija, Adrona, Interlux, Inbio OU, BioAvots
2016/409 Ģenētiskā analizatora ABI Prizm 3130xl apkope, atjaunināšana un remonts 28.12.2016 33000 2016/409 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 409
Līgums. 409
SIA Bioavots
1 2 3 4 ... 12


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".