Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23.10.2017 2017/420 NOLIKUMS
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23.10.2017 2017/419 NOLIKUMS
Tehniska specifikacija_Tehn/Fin pied.
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20.10.2017 2017/418 NOLIKUMS
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24.10.2017 2017/71 NOLIKUMS
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09.10.2017 2017/417 NOLIKUMS
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30.10.2017 2017/70 NOLIKUMS
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26.09.2017 17987 2017/416 NOLIKUMS_ar grozij
Precizējums 1
Protokols. Lēmums. 416
Līgums 416
SIA Biotecha Latvia
2017/415 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 25.09.2017 2017/415 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 415
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25.08.2017 2017/69 NOLIKUMS
2017/69 Tehn. specif.
2017/68 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 24.07.2017 4469.26 + 3 mēneši (SIP) 2017/68 NOLIKUMS
2017/68 Ziņojums_83
Līgums 68
SIA GenEra
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24.07.2017 2200000 2017/67 NOLIKUMS
Skaidrojums 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Ziņojums 84
SIA Armgate, SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA Diamedica, SIA Invitros, Inbio OU, SIA Quantum Latvija, SIA Labochema Latvija, SIA Genmedica Baltic, SIA Omnilab Baltic, SIA Hydrox, SIA Derox, SIA Dinmed, SIA Abor Medical Korporācija, SIA Telemedica
2017/66 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 26.06.2017 2017/66 NOLIKUMS_ar grozīj. 1
Grozījumi 1
Ziņojums 80
IZBEIGTS, jo netika saņemti piedāvājumi
2017/65 Elektroenerģijas iegāde 26.06.2017 0,03834 2017/65 NOLIKUMS ar grozīj.
Grozījumi 1
Atbildes 1
Ziņojums 81
Līgums 65-1
Līgums 65-2
SIA Inter Rao Latvia, AS Latvenergo
2017/414 Dabasgāzes iegāde 30.05.2017 Līdz 41 900 2017/414 NOLIKUMS
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Skaidrojums ieinteresētajiem piegādātājiem
Protokols. Lēmums. 414
Līgums. 414
SIA Enefit
2017/413 Revīzijas pakalpojums 26.04.2017 3400 Protokols. Lēmums. 413
Līgums 413
SIA Sindiks
1 2 3 4 ... 13


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".