Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

 

Vakanču šobrīd nav.

 

Zinātniskā personāla vakances:

APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” izsludina konkursu uz akadēmisko amatu: pētnieks (-ce) Cilvēka ģenētikas un slimību patoloģijas mehānismu pētniecības grupā – 1 amata vieta.

Obligāta prasība pretendentam - doktora grāds bioloģijā.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija) iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k.1, LV-1067 205.kabinetā līdz 18.02.2018. Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv.

Iesniedzamā CV paraugs   

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".