Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

Vakanču nav


Zinātniskā personāla vakances:

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz   akadēmiskajiem amatiem:

pētnieks -  2  amata vietas:

prasības:

  • Doktorantūras students (3.kurss); doktora grāda pretendents;  Doktora vai habilitētā doktora grāds;
  • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
  • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

pētnieka darba samaksa: 5.69 – 18.90 EUR/stundā, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.

zinātniskais asistents  - 1 amata vieta:

prasības:

  • maģistrantūras students (2.kurss); maģistra grāds vai akadēmiskā/profesionālā augstākā izglītība (bioloģijā, ķīmijā, medicīnā); doktorantūras students (1.kurss; 2.kurss);
  • vēlme pilnveidot profesionālās zināšanas, piedalīties pētījumos;
  • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

Zinātniskā asistenta darba samaksa: 2.85 – 14.00 EUR/stundā, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga. Papildus informācija par datu apstrādi: http://www.biomed.lu.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija, prezentācija)  iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k-1, LV-1067, 205.kabinetā līdz 2021.gada 14.maijam.

Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv

Iesniedzamā CV paraugu skatīt BMC mājas lapā www.biomed.lu.lv sadaļā “VAKANCES”.

 

Iesniedzamā CV paraugs   

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".