Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

 

Vakanču šobrīd nav.

 

Zinātniskā personāla vakances:

 

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz  akadēmiskiem amatiem: zinātniskais asistents (-e) – 2 amata vietas.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu datu apstrādei saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu un uzglabāšanai BMC lietvedībā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija)  iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k.1, LV-1067 (205.kabinetā) viena mēneša laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv.

Iesniedzamā CV paraugs   

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".