Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

 

 


Zinātniskā personāla vakances:

 

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz   akadēmiskajiem amatiem:

vadošais pētnieks - 1 amata vieta

prasības:

 • Doktora vai habilitētā doktora grāds;
 • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
 • pieredze darba grupu vadīšanā;
 • pieredze patstāvīgā pētījumu projektu vai sadarbības programmu apakšprojektu vadīšanā;
 • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

Vadošā pētnieka darba samaksa: 6.40 – 25.00 EUR/stundā, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.

pētnieks -  3  amata vieta:

prasības:

 • Doktorantūras students (3.kurss); doktora grāda pretendents;  Doktora vai habilitētā doktora grāds;
 • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
 • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
 • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

pētnieka darba samaksa: 5.69 – 18.90 EUR/stundā, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.

Kandidātam uz pētnieka amatu, jāsagatavo 10 minūšu prezentācija- vēlams ierakstīta digitālā formātā, kurā jābūt norādītiem gan zinātniskajiem sasniegumiem, gan arī konkrētam plānam par potenciālo aizstāvēšanos.

zinātniskais asistents  - 2 amata vieta:

prasības:

 • maģistrantūras students (2.kurss); maģistra grāds vai akadēmiskā/profesionālā augstākā izglītība (bioloģijā, ķīmijā, medicīnā); doktorantūras students (1.kurss; 2.kurss);
 • vēlme pilnveidot profesionālās zināšanas, piedalīties pētījumos;
 • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
 • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

Zinātniskā asistenta darba samaksa: 2.85 – 14.00 EUR/stundā, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga. Papildus informācija par datu apstrādi: http://www.biomed.lu.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija, prezentācija)  iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k-1, LV-1067, 205.kabinetā līdz 2021.gada 26.martam.

Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv

 

Iesniedzamā CV paraugs   

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".