Par mums Kas mēs esam
Par mums

Kas mēs esam?

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) ir vadošā pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā mūsu valstī. Kopš dibināšanas 1993.gadā BMC ir izveidojies par spēcīgu zinātnisko centru, kurā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi molekulārajā mikrobioloģijā, vakcīnu izstrādē, šūnu bioloģijā, genomikā un proteomikā, vēža bioloģijā, imunoloģijā, struktūrbioloģijā un citos virzienos.

BMC pētniecību un infrastruktūru nodrošina finansiālie līdzekļi no Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, dažādiem Eiropas fondiem, piemēram, Eiropas sociālā fonda, Eiropas reģionālā attīstības fonda, kā arī no rūpniecības. BMC ir izveidota ievērojama bāzes infrastruktūra molekulārās un šūnu bioloģijas pētījumu veikšanai. Kvalificēti speciālisti var sniegt kompetentas konsultācijas, kā arī sniegt tehnisku palīdzību visdažādāko eksperimentu plānošanā un realizācijā, turklāt, šie pakalpojumi ir pieejami ne tikai BMC pētniekiem, bet arī citās zinātniskās institūcijās strādājošajiem.

Ciešā sadarbībā ar augstskolām tiek veikts darbs arī izglītības jomā. Augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, draudzīga vide un pasaules līmeņa aprīkojums nodrošina iespējas Latvijas un ārzemju studentu un doktorantu apmācībai. Jāatzīmē arī ievērojamais BMC ieguldījums saimnieciskās darbības sfērā. Uzkrāto zināšanu un iemaņu realizācijai, BMC paspārnē darbojas vairāki mazie uzņēmumi (SIA “Genera”, SIA “ASLA Biotech”, SIA “Cilmes šūnu tehnoloģijas”), kuri veiksmīgi savus pakalpojumus piedāvā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.

Galvenās pētniecības un zināšanu izkliedes aktivitātes:

  • proteīnu inženierija un strukturālie pētījumi (foldings, pašsavākšanās, 3D struktura, pēctranslācijas procesēšana: sekretēšana, degradēšana) ar mērķi izstrādāt jaunas vakcīnas, diagnostikas metodes, gēnu un imūnterapijas līdzekļus;  zāļu dizains un rekombinantu proteīnu biotehnoloģija;
  • cilvēka genoma izpēte - šūnu receptoru un signālpārvades molekulārā ģenētika, infekcijas aģentu genotipēšana, iedzimto slimību, kardiovaskulāro un onkoloģisko saslimšanu genētiskās asociācijas pētījumi ar mērķi ieviest jaunas veselības monitorēšanas, preventīvās  un terapeitiskās medicīnas metodes; nanotehnoloģiju ieviešana, Latvijas Genoma centrs, Valsts iedzīvotāju genoma datubāze;
  • vēža izpēte - jaunu uz DNS un seroloģiskām analīzēm balstītu agrīnas diagnostikas, prognostikas un terapijas iznākuma paredzēšanas metožu izstrāde, molekulāro mehānismu izpēte, kas izraisa audzēju rezistenci pret  genotoksisku terapiju, kā arī audzēju cilmes šūnu izpēte;
  • cilmes šūnu pētījumi - jaunu HBV infekcijas modeļu un pirmā tipa diabēta ārstēšanas līdzekļu izstrāde;
  • apmācība - molekulārās un šūnu bioloģijas un biomedicīnas apmācības un studijas gan vietējo universitāšu, gan ārvalstu studentiem.

 

BMC ir koordinātors un galvenais dalībnieks vairākās valsts pētījumu programmās (infekcijas slimības, cilvēka genoma izpēte, populācijas novecošanās) ar mērķi izstrādāt un ieviest molekulārās medicīnas metodes (DNS testus, genotipēšanu u.c.), kā arī valsts līmeņa veselības monitorēšanas metodes Latvijas veselības aprūpē. Sadarbību ar partnergrupām ES un NVS valstīs proteīnu, šūnu bioloģijas un genoma izpētes un bioinformātikas (BBMRI, p3G, ELIXIR) jomā papildina arī pasūtījumu pētījumi un līgumi ar Eiropas biotehnoloģijas kompānijām (Cytos Biotechnology GmbH, Rhein Biotech GmbH u.c.) un tehnoloģiju pārnese un Latvijas uzņēmumiem kā A/S "Grindeks", SIA “Genera”, SIA “ASLA Biotech”, SIA “Cilmes šūnu tehnoloģijas”. Selektīvu un audu-mērķētu zāļu piegādes sistēmu, rekombinantu vakcīnu, gēnu un imūnterapijas līdzekļu, jaunu DNS un sereloģisku diagnostikas metožu, uz cilmes šūnām basltītu terapijas līdzekļu izstrāde ir galvenās BMC inovatīvās aktivitātes un veicina reģionālo sadarbību un attīstību.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".