Par mums Saistītās organizācijas LCĢA
Saistītās organizācijas

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācija

 

Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācija ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kura apvieno Latvijas teritorijā praktizējošos speciālistus, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar cilvēka ģenētiku, neatkarīgi no viņu tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības. 

Asociācijas darbības mērķis ir veicināt cilvēka ģenētikas attīstību Latvijā.

 

Asociācijas darbības sfēras:

Izglītība

 • izstrādā sertifikācijas programmu speciālistiem Medicīniskajā ģenētikā un piedalās speciālistu sertifikācijā saskaņā ar likumdošanu.
 • rūpējas par savu biedru profesionālo sagatavotību, organizējot izglītības papildināšanas programmas asociācijas ietvaros, sadarbojoties ar citām profesionālām organizācijām Latvijā, kā arī ārpus tās robežām;
 • rekomendē speciālistu un sabiedrības izglītošanu cilvēka ģenētikas jautājumos.

Zinātniskā attīstība un sadarbība

 • nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskās sadarbības veicināšana, sekmējot Medicīniskās ģenētikas pētniecības attīstību

Sabiedrības veselības uzlabošana

 • piedalās Latvijas un ārvalstu cilvēka ģenētikas speciālistu asociāciju pilnsapulcēs un organizētajās aktivitātēs;
 • piedalās vadlīniju un rekomendāciju izstrādē klīniskajā ģenētikā, laboratorajā diagnostikā un pētniecībā cilvēka ģenētikas jomā
 • veicina sabiedrības informētību un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka ģenētiku.

Juridiskā aizsardzība

 • savu biedru juridiskā aizsardzība un atbildības izvērtēšana profesionālās kompetences trūkuma, deontoloģisko pārkāpumu un citos gadījumos


E-apmācības iespējas: https://www.acmg.net/education (sīkāka informācija šeit:   )

 

Informācija par aktivitātēm:

Biedru iesaistīšanās Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijā aprakstīta organizācijas statūtos:  

Iesnieguma veidlapa:  

Sertifikācijas nolikums:   

Sertifikācijas nolikuma pielikumi:             

 

Kontakti

epasts: LCGA@biomed.lu.lv

adrese: Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrs, Rātsupītes 1, Rīga, LV-1067, Latvija

 

Rekvizīti
Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācija (LCĢA)
Rātsupītes 1, Rīga, LV 1067, Latvija
Reģ.nr. 40008178956
Swedbank, LV69HABA0551031091252

 

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijas valde 

Daiga Bauze , Dr. med.

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
E-pasts: daiga.bauze@gmail.com

Liene Ņikitina-Zaķe , Dr. med.

Ētikas komisijas priekšsēdētāja
E-pasts: lienik@biomed.lu.lv

Kaspars Megnis , MSc. biol.

Atbildīgais sekretārs
E-pasts: kaspars.megnis@biomed.lu.lv

 

 

Sertifikācijas komisija

Daiga Bauze , Dr. med.

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
E-pasts: daiga.bauze@gmail.com

Ingūna Grīviņa

Sertifikācijas komisijas locekle
E-pasts: inguna@egl.lv

Linda Piekuse , Dr. med.

Sertifikācijas komisijas locekle
E-pasts: linda.piekuse@gmail.com

Pārsla Vēvere , MD

Sertifikācijas komisijas locekle
E-pasts: parsla.vevere@bkus.lv

 

 

Ētikas komisija

Liene Ņikitina-Zaķe , Dr. med.

Ētikas komisijas priekšsēdētāja
E-pasts: lienik@biomed.lu.lv

 

 

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijas goda biedri 

Elmārs Grēns , Dr. habil. biol.

Direktora padomnieks un Zinātniskās padomes loceklis
Telefons: +371 67808201
E-pasts: grens@biomed.lu.lv

Astrīda Krūmiņa , Dr. habil. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: astrida.krumina@biomed.lu.lv

 

 

 

 

 

 

Jaunumi

Rīga, 2017. gada 21. janvārī

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Psihiatru asociācijas, Latvijas Bērnu Psihiatru asociācijas un Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas apvienotajā sēdē ar Lundbeck atbalstu: "Psihiski traucējumi - no bērna uz pieaugušo"

2017.gada 24. februārī plkst.15.00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā, Antonijas 1. Reģistrācija no 14:30

Programma:
1. Konferences atklāšana. Prof.Raisa Andrēziņa, LBPA prezidente Ija Cimdiņa, LCĢA valdes priekšsēdētāja Zanda Daneberga, LPA prezidents E.Tērauds
2. “Ģenetiskie aspekti psihiatrijā”. Doc. Daiga Bauze (ģenētiķe, bērnu psihiatre).
3. “Retrospektīvs skatījums uz šizofrēnijas premorbīda simptomiem bērnu un pusaudžu vecumā”. Dr.Elmārs Tērauds (psihiatrs), Dr.Anastasija Zikusa, (4.gada rezid.psihiatrijā), Dr.Ksenija Serebrjakova (4.gada rezid.psihiatrijā).
4. “Jaunāko antidepresantu un atipisko antipsihotiķu mūsdienīgs pielietojums bērnu un pusaudžu praksē”. Dr.Inta Barengo (psihiatre, bērnu psihiatre).
5. “Dzimuma identitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā”. Dr.Ņikita Bezborodovs (psihiatrs, bērnu psihiatrs).
6. Noslēgumā diskusijas, kafijas galds

Sēdes mentors: Prof.Raisa Andrēziņa

Par dalību sēdē tiek piešķirti 6 TIP
14:00 interesentiem īsa ekskursija pa Medicīnas vēstures muzeju

 

Rīga, 2017. gada 21. janvārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2017. gada  Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG)  nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai: 

 1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs.
 2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā.
 3. Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem.
 4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā.
 5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2017. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors.

 

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu: lcga@biomed.lu.lv līdz 17.02.2017., pievienojot sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegtās tēzes ESHG 2017. gada konferencei.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Motivācijas vēstule.

Rezultāti tiks paziņoti divu nedēļu laikā.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".