Par mums Saistītās organizācijas LCĢA
Saistītās organizācijas

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācija

 

 Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācija ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kura apvieno Latvijas teritorijā praktizējošos speciālistus, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar cilvēka ģenētiku, neatkarīgi no viņu tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības. 

Asociācijas darbības mērķis ir veicināt cilvēka ģenētikas attīstību Latvijā.

 

Asociācijas darbības sfēras:

Izglītība

 • izstrādā sertifikācijas programmu speciālistiem Medicīniskajā ģenētikā un piedalās speciālistu sertifikācijā saskaņā ar likumdošanu.
 • rūpējas par savu biedru profesionālo sagatavotību, organizējot izglītības papildināšanas programmas asociācijas ietvaros, sadarbojoties ar citām profesionālām organizācijām Latvijā, kā arī ārpus tās robežām;
 • rekomendē speciālistu un sabiedrības izglītošanu cilvēka ģenētikas jautājumos.

Zinātniskā attīstība un sadarbība

 • nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskās sadarbības veicināšana, sekmējot Medicīniskās ģenētikas pētniecības attīstību

Sabiedrības veselības uzlabošana

 • piedalās Latvijas un ārvalstu cilvēka ģenētikas speciālistu asociāciju pilnsapulcēs un organizētajās aktivitātēs;
 • piedalās vadlīniju un rekomendāciju izstrādē klīniskajā ģenētikā, laboratorajā diagnostikā un pētniecībā cilvēka ģenētikas jomā
 • veicina sabiedrības informētību un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka ģenētiku.

Juridiskā aizsardzība

 • savu biedru juridiskā aizsardzība un atbildības izvērtēšana profesionālās kompetences trūkuma, deontoloģisko pārkāpumu un citos gadījumos

 

E-apmācības iespējas: https://www.acmg.net/education (sīkāka informācija šeit: )

 

Informācija par aktivitātēm:

Biedru iesaistīšanās Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijā aprakstīta organizācijas statūtos: 

Iesnieguma veidlapa:  

Specialitātes nolikums:  

Sertifikācijas nolikums:  

Sertifikācijas nolikuma pielikumi: 

 

Kontakti

epasts: LCGA@biomed.lu.lv

adrese: Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrs, Rātsupītes 1, Rīga, LV-1067, Latvija

 

Rekvizīti
Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācija (LCĢA)
Rātsupītes 1, Rīga, LV 1067, Latvija
Reģ.nr. 40008178956
Swedbank, LV69HABA0551031091252

 

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijas valde

Valdes priekšsēdētāja

Zanda Daneberga, Dr. med., Assoc. Prof.

zanda.daneberga@gmail.com

 

Vicepriekšsēdētāja

Inna Iņaškina, Dr. biol.

Inna@biomed.lu.lv

 

Atbildīgā sekretāre

Monta Brīvība, MSc. biol.

monta.briviba@biomed.lu.lv

 

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Linda Gailīte, Dr. med.

linda.piekuse@rsu.lv

 

Ētikas komisijas priekšsēdētāja

Liene Ņikitina-Zaķe, Dr. med.

Liene.nikitina-zake@rsu.lv 

 

Sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Linda Gailīte, Dr. med.

linda.piekuse@rsu.lv

 

Sertifikācijas komisijas locekle

Inguna Stalidzāne

inguna@egl.lv

 

Sertifikācijas komisijas locekle

Svetlana Vorslova

Svetlana.vorslova@gmail.com

 

Sertifikācijas komisijas locekle

Zanda Daneberga, Dr. med., Assoc. Prof.

zanda.daneberga@gmail.com

 

Sertifikācijas komisijas locekle

Daiga Mūrmane, Dr.med.

daiga.bauze@gmail.com

 

Ētikas komisija

Ētikas komisijas priekšsēdētāja

Liene Ņikitina-Zaķe, Dr. med.

Liene.nikitina-zake@rsu.lv

 

Ētikas komisijas locekle

Vita Rovīte, Dr. biol.

Vita.rovite@biomed.lu.lv

 

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijas goda biedri

Elmārs Grēns , Dr. habil. biol.

Astrīda Krūmiņa , Dr. habil. med.

Rita Lugovska, Dr. med.

 

Revidents

Andžela Lazdāne

andzela.lazdane@gmail.com

 

Jaunumi

 

2021. gada 9.februārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2021. gada Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendijai, kas sedz dalību virtuālajā ESHG gadskārtējā konferencē.

Stipendija sedz reģistrācijas maksu dalībai virtuālajā ESHG konferencē (2021. gada 12.-15 jūnijs).

Kritēriji stipendijas piešķiršanai:

 1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs;
 2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā un/vai uzstājies ar labi sagatavotu prezentāciju asociācijas sēdē;
 3. Stipendiātam nav pagājuši vairāk kā 4 gadi pēc doktora grāda iegūšanas;
 4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā;
 5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2021. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors;

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu:  lcga@biomed.lu.lv līdz 01.03.2021., pievienojot sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegtās tēzes ESHG 2021. gada konferencei
 2. Curriculum Vitae
 3. Motivācijas vēstule

 

2021. gada 3.februārī

LCĢA un ESHG brīdina par neētisku DNS paraugu ievākšanu un ģenētisko testu izmantošanu, kas kaitē medicīnas pētījumu nākotnei.

Sīkāka informācija: https://www.eshg.org/index.php?id=909
LCĢA informē:
Ņemot vērā diskusijas sociālajos mēdijos par Covid-19 vakcināciju, ESHG ir izdevusi paziņojumu par mRNS vakcīnām, uzsverot, ka nav pierādījumu, kas pamatotu bažas, ka šīs vakcīnas ietekmēs cilvēka DNS.

Sīkāka informācija: https://www.eshg.org/index.php?id=910&tx_news_pi1%5Bnews%5D=25&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6908e866a6a4aacac0f1da064043b263

2021. gada 2.februārī

LCĢA atbalsta RSU Starptautisko studentu konferenci 2021, veicinot  medicīnas studentu interesi par cilvēka ģenētiku.
International Student Conference https://isc.rsu.lv/

 

LCĢA informē par iespēju pieteikties virtuālajai ESHG konferencei, kas norisināsies šī gada 12.-15. jūnijā!

Tēžu iesniegšanas termiņš: 12. februāris.
Sīkāka informācija: https://2021.eshg.org/

 

2020. gada 20.janvārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2020. gada Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai:

 1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs;
 2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā;
 3. Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem  vai nav pagājuši vairāk kā 4 gadi pēc stipendiāta doktora grāda iegūšanas;
 4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā;
 5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2020. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors;

Papildus kritērijs - Nacionālās stipendijas saņēmējs nevar vienlaicīgi saņemt arī konferences stipendiju Eiropas valstīm (gadījumā, ja LCĢA izvirzītais Nacionālās stipendijas kandidāts būs nominēts arī ESHG stipendijas saņemšanai Eiropas valstīm, kandidātam tiks piešķirta Nacionālā stipendija).

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu:  lcga@biomed.lu.lv līdz 21.02.2020., pievienojot sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegtās tēzes ESHG 2020. gada konferencei
 2. Curriculum Vitae
 3. Motivācijas vēstule

Rezultāti par nacionālās stipendijas piešķiršanu tiks paziņoti pēc tam, kad ESHG apstiprinās iesniegtās tēzes un paziņos savu stipendiju ieguvējus.

Ņemot vērā, ka Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendija tiek piešķirta vienam pārstāvim no valsts, konkursā par stipendiju piedalās arī Latvijas Medicīniskās ģenētikas asociācijas biedri.

 

2019. gada 22. novembrī

LCĢA informē par 2020. gada sertifikāciju!

1) Sertificēšanās kā ārstniecības atbalsta personai ģenētiķis tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 193 https://likumi.lv/ta/id/188667-noteikumi-par-arstniecibas-atbalsta-personu-sertifikacijas-kartibu-un-sertificejamo-arstniecibas-atbalsta-personu-profesijam, savukārt iesniegumu veidlapas atrodamas Ministru kabineta noteikumos Nr. 943 https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba.

2) Specialitātes nolikums ir pieejams: http://biomed.lu.lv/files/2017/11/1/specialitates_nolikums.pdf.

3) Sertifikācijai nepieciešamos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 21.01.2020. Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un iesniegumu veidlapas var atrast https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba (skatīt pielikumā).

4) Dokumentus nepieciešams iesniegt Lindai Gailītei, iepriekš vienojoties par laiku un vietu (linda.gailite@rsu.lv; t.29435971)

5) Nedēļas laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un dokumentu izskatīšanas tiks nosūtīti eksāmena jautājumi un iespējamie eksāmena datumi, kas ir plānoti trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas – 2020. gada aprīļa beigas, maija sākums.

Vēršam uzmanību, ka personām, kuras vēlas sertificēties un resertificēties ir jābūt:

1) Ārstniecības personu reģistrā;

2) LCĢA biedriem (lūgums pārbaudīt arī biedru naudu maksājumus).

Aicinām arī sertificētās personas pārbaudīt sertifikātu derīguma termiņus un gatavot atbilstošos dokumentus, tāpat pārbaudot arī biedru naudu maksājumus.

 <b>KNP943-PIEL_2_15.09.2017.doc</b><br />KNP943-PIEL_2_15.09.2017.doc
 

 <b>KNP943-PIEL_3_15.09.2017.doc</b><br />KNP943-PIEL_3_15.09.2017.doc
 

 <b>KNP943-PIEL_4_15.09.2017.doc</b><br />KNP943-PIEL_4_15.09.2017.doc
 

2019. gada 25. septembrī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija aicina Jūs iepazīties ar 2020 SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) Akadēmijas programmu 2020 gadam.

 Norises datums: 2020. gada 20. - 21. aprīlis

 Norises vieta: Nīderlande, Amsterdama. Detalizēt informācija ir pieejama: http://www.ssiem.org/News/News.asp?nid=2026

 Programmas apraksts:

 • Aminoacidopātijas
 • Hiperammonēmija
 • Urīnvielas cikla traucējumi

 Pieteikšanās:

Pieteikšanas Akadēmijai būs iespējama līdz 2019. gada 30. oktobrim aizpildot elektroniski pieteikšanās formu: https://fd8.formdesk.com/EMQN/SSIEM_Academy_2020_Application

Tā kā vietu skaits ir ierobežotas (40 vietas klīniskiem speciālistiem un 40 vietas laboratorijas speciālistiem), tiks veikts atlases process. Pieteikuma formas aizpildīšana negarantē dalību Akadēmijā.

Informācija par dalību būs zināma 4 nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Dalībnieki ir aicināti iesniegt kopsavilkumus klīnisko gadījumu prezentācijai par Akadēmijai saistītu tēmu.

 Dalības maksa:

Apstiprinātiem dalībniekiem no organizatoru puses ir jāmaksā dalības maksa 100 Euro, kas iekļauj:

 • Naktsmītni (iekļaujot brokastis) 2020. gadā 19. un 20. aprīlī
 • Pusdienas 2020. gada 20. un 21. aprīlī

Programma un plašāka informācija ir pieejama SSIEM mājas lapā un pielikumā

    

 

2019. gada 15. janvārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2019. gada Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai:

 1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs;
 2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā;
 3. Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem (ne vairāk kā 4 gadi pēc doktora grāda iegūšanas);
 4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā;
 5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2019. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors;

Papildus kritērijs - Nacionālās stipendijas saņēmējs nevar reizē saņemt arī konferences stipendiju Eiropas valstīm (ja LCĢA stipendijas kandidāts būs saņēmis ESHG stipendiju Eiropas valstīm, asociācija patur tiesības nominēt nākamo labāko kandidātu).

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu:  lcga@biomed.lu.lv līdz 18.02.2019., pievienojot sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegtās tēzes ESHG 2019. gada konferencei
 2. Curriculum Vitae
 3. Motivācijas vēstule

Rezultāti par nacionālās stipendijas piešķiršanu tiks paziņoti pēc tam, kad ESHG apstiprinās iesniegtās tēzes un paziņos savu stipendiju ieguvējus.

 

2018. gada 31. oktobrī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija ielūdz asociācijas biedrus piedalīties LCĢA pilnsapulcē, kas notiks šī gada

16. novembrī, plkst. 14.00

Biomedicīnas studiju un pētījumu centrā, Baltā zāle (2. stāvs, A korpuss) Rātsupītes iela 1, Rīga.

Dienas kārtība:

13.45 – 14.00

Reģistrācija

14.00 – 14.15

Ievads.

Zanda Daneberga, LCĢA valdes priekšsēdētāja

14.15 – 14.45

Endokrinoloģisko slimību niansētā diagnostika 21. gs.

Prof. Ilze Konrāde, RAKUS, Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja

14.45 – 15.15

MEN2A sindroms. Klīniskais gadījums.

Dr. Natālija Fokina, PSKUS endokrinoloģe

15.15 – 15.45

Cukura diabēta ģenētiskie riska faktori.

Dr.biol. Ineta Kalniņa, Biomedicīnas studiju un pētījumu centrs

15.45 – 16.15

LCĢA pilnsapulces jautājumi.

Zanda Daneberga, LCĢA valdes priekšsēdētāja

16.15 – 16.45

Diskusijas pie kafijas tases ar SIA GenEra draudzīgu atbalstu

 

2018. gada 31. oktobrī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija aicina Jūs pieteikties 2019 SSIEM Akadēmijai (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism).

 Norises datums: 2019. gada 29. - 30. aprīlis

 Norises vieta: Šveice, Cīrihe . Papildus informācija ir pieejama:

http://www.ssiem.org/centralstore/ssiemacademy/SSIEM_Academy_2019_Map_V1_260918.pdf

 Programmas apraksts:

 • Mitohondriālās slimības
 • Glikogēna uzkrāšanās slimības
 • Neirotransmiteri
 • Iedzimti glikozilēšanas traucējumi

 

Pieteikšanās:

Pieteikties var līdz 2018. gada 12. novembrim, aizpildot elektroniski pieteikšanās formu SSIEM mājas lapā: http://www.ssiem.org/home/welcome.asp

Tā kā vietu skaits ir ierobežotas (40 vietas klīniskiem speciālistiem un 40 vietas laboratorijas speciālistiem), tiks veikts atlases process. Pieteikuma formas aizpildīšana negarantē dalību Akadēmijā.

Informācija par dalību būs zināma 4 nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Dalībnieki ir aicināti iesniegt kopsavilkumus klīnisko gadījumu prezentācijai par Akadēmijai saistītu tēmu.

 

Dalības maksa:

apstiprinātiem dalībniekiem no organizatoru puses ir jāmaksā dalības maksa 75,00 Euro apmērā, kas iekļauj:

 • Naktsmītni (iekļaujot brokastis) 2019. gada  28. un 29. aprīlī
 • Pusdienas 2019. gada 29. un 30. aprīlī

Programma un plašāka informācija ir pieejama SSIEM mājas lapā un pielikumā: .

 

2018. gada 4. septembrī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija aicina Jūs iepazīties ar 2019 SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) Akadēmijas programmu 2019 gadam.

Norises datums: 2019. gada 29. - 30. aprīlis

Norises vieta: Šveice, Cīrihe. Papildus informācija ir pieejama: http://www.ssiem.org/ssiemacademy/

 Programmas apraksts:

 • Mitohondriālās slimības
 • Glikogēna uzkrāšanās slimības
 • Neirotransmiteri
 • Iedzimti glikozilēšanas traucējumi

 

 Pieteikšanās:

Pieteikšanas Akadēmijai būs iespējama oktobra vidū aizpildot elektroniski pieteikšanās formu SSIEM mājas lapā: http://www.ssiem.org/ssiemacademy/

Tā kā vietu skaits ir ierobežots (40 vietas klīniskiem speciālistiem un 40 vietas laboratorijas speciālistiem), tiks veikts atlases process. Pieteikuma formas aizpildīšana negarantē dalību Akadēmijā.

Informācija par dalību būs zināma 4 nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Dalībnieki ir aicināti iesniegt kopsavilkumus klīnisko gadījumu prezentācijai par Akadēmijai saistītu tēmu.

 Dalības maksa:

 Apstiprinātiem dalībniekiem no organizatoru puses ir jāmaksā dalības maksa 75 Euro, kas iekļauj:

 • Naktsmītni (iekļaujot brokastis) 2019. gadā 28. un 29. aprīlī
 • Pusdienas 2019. gada 29. un 30. aprīlī

 

Programma un plašāka informācija ir pieejama SSIEM mājas lapā un pielikumā: 

 

2018. gada 23. februārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija ielūdz asociācijas biedrus piedalīties LCĢA pilnsapulcē, kas notiks šī gada 9. martā, plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē (K korpuss, 2. stāvs, K-212), Dzirciema iela 16, Rīga.

Dienas kārtība:

14.45 – 15.00

Reģistrācija

15.00 – 15.15

Aktuālie jautājumi

Zanda Daneberga, LCĢA valdes priekšsēdētāja

15.15 – 15.45

Reto slimību centrs - aktualitātes

Dr. Ieva Mālniece, BKUS, Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas nodaļas vadītāja

15.45 – 16.15

Retās slimības pieaugušo neiroloģijā – temats tiks aktualizēts

Dr. Viktorija Ķēniņa, RAKUS, Vispārējās neiroloģijas nodaļas vadītāja

16.15 – 16.45

Izaicinājumi jaunu alēlisku variantu klīniskajā interpretācijā

Dr. Linda Gailīte, RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija

16.45 – 17.15

Diskusijas pie kafijas tases

 Aicināti visi interesenti!


2018. gada 25. janvārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2018. gada Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai:

 • Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs;
 • Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā;
 • Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem;
 • Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā;
 • Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2018. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors;
 • Papildus kritērijs - Nacionālās stipendijas saņēmējs nevar reizē saņemt arī konferences stipendiju Eiropas valstīm (ja LCĢA stipendijas kandidāts būs saņēmis ESHG stipendiju Eiropas valstīm, asociācija patur tiesības nominēt nākamo labāko kandidātu).

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu:  lcga@biomed.lu.lv līdz 19.02.2018., pievienojot sekojošus dokumentus:

 • Iesniegtās tēzes ESHG 2018. gada konferencei
 • Curriculum Vitae
 • Motivācijas vēstule

Rezultāti par nacionālās stipendijas piešķiršanu tiks paziņoti pēc tam, kad ESHG paziņos savu stipendiju ieguvējus.

 

2017.gada 22. decembrī

 

 

Atvērta tēžu pieņemšana Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas 2018. gada konferencei 16.-19. jūnijā, Milānā. 

Sīkāku informāciju meklēt: https://2018.eshg.org/index.php/abstracts/

 

2017.gada 7. novembrī

Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācija aicina Jūs pieteikties dalībai 2018 SSIEM Akadēmijā (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism).

Norises datums: 2018. gada 23.-24. aprīlis

Norises vieta: Apvienotā Karaliste, Londona. Papildus informācija ir pieejama SSIEM mājas lapā:

http://www.ssiem.org/centralstore/ssiemacademy/SSIEM_Academy_2018_Map_and_Directions_V1181017.pdf

Programmas apraksts:

 • Lizosomālās uzkrāšanās slimības
 • Peroksisomālās slimības
 • Purīnu un pirimidīnu slimības

Pieteikšanās: Pieteikties var līdz 2017. gada 23. novembrim aizpildot elektroniski pieteikšanās formu SSIEM mājas lapā: http://www.ssiem.org/ssiemacademy/

Dalības maksa: Apstiprinātiem dalībniekiem no organizatoru puses ir jāmaksā dalības maksa 75 Euro, kas iekļauj:

 • Naktsmītni (iekļaujot brokastis) 2018. gadā  22. un 23. aprīlī
 • Pusdienas 2018. gada 23. un 24. aprīlī

Provizoriskā programma un plašāka informācija ir pieejama SSIEM mājas lapā un pielikumā: .

http://www.ssiem.org/ssiemacademy/

 

2017. gada 21. janvārī

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Psihiatru asociācijas, Latvijas Bērnu Psihiatru asociācijas un Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas apvienotajā sēdē ar Lundbeck atbalstu: "Psihiski traucējumi - no bērna uz pieaugušo"

2017.gada 24. februārī plkst.15.00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā, Antonijas 1. Reģistrācija no 14:30

Programma:
1. Konferences atklāšana. Prof.Raisa Andrēziņa, LBPA prezidente Ija Cimdiņa, LCĢA valdes priekšsēdētāja Zanda Daneberga, LPA prezidents E.Tērauds
2. “Ģenetiskie aspekti psihiatrijā”. Doc. Daiga Bauze (ģenētiķe, bērnu psihiatre).
3. “Retrospektīvs skatījums uz šizofrēnijas premorbīda simptomiem bērnu un pusaudžu vecumā”. Dr.Elmārs Tērauds (psihiatrs), Dr.Anastasija Zikusa, (4.gada rezid.psihiatrijā), Dr.Ksenija Serebrjakova (4.gada rezid.psihiatrijā).
4. “Jaunāko antidepresantu un atipisko antipsihotiķu mūsdienīgs pielietojums bērnu un pusaudžu praksē”. Dr.Inta Barengo (psihiatre, bērnu psihiatre).
5. “Dzimuma identitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā”. Dr.Ņikita Bezborodovs (psihiatrs, bērnu psihiatrs).
6. Noslēgumā diskusijas, kafijas galds

Sēdes mentors: Prof.Raisa Andrēziņa

Par dalību sēdē tiek piešķirti 6 TIP
14:00 interesentiem īsa ekskursija pa Medicīnas vēstures muzeju

 

2017. gada 21. janvārī

Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2017. gada  Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG)  nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai: 

 1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs.
 2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā.
 3. Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem.
 4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā.
 5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2017. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors.

 

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu: lcga@biomed.lu.lv līdz 17.02.2017., pievienojot sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegtās tēzes ESHG 2017. gada konferencei.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Motivācijas vēstule.

Rezultāti tiks paziņoti divu nedēļu laikā.

 

 

 

 

 


Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".