Pētījumi Aprīkojums un servisi Bioinformātikas servisa centrs
Aprīkojums un servisi

Bioinformātikas servisa centrs

Bioinformātikas servisa centra personālu veido BMC pētnieki ar vislielāko pieredzi datu skaitļošanas analīzē. Uz doto brīdi esošo projektu ietvaros pārsvarā tiek veikta Nākamās paaudzes sekvencēšanas un populācijas mēroga genotipēšanas datu analīzes, lai arī filoģenētiskās un proteīnu mikrorindu datu analīzes arī tiek regulāri veiktas. Šīs struktūrvirnības galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu lielapjoma datu analīzei un izplatīt ar šo jomu saistītās zināšanas ne tikai BMC pētniekiem, bet arī zinātniekiem citās Latvijas pētnieciskajās iestādēs.

Piedāvātie servisi:

  • Atbalsts un konsultācijas bioinformātikas procedūru, metožu un resursu izvēlē un pielietošanā;
  • Tehniskā palīdzība ar bioinformātiku saistītās programmatūras uzstādīšanā;
  • Tehniskā palīdzība bioinformātikas analīžu veikšanā.
  • Vienkāršās programmēšanas apmācības;
  • Lielapjoma datu analīze pētnieciskās sadarbības ietvaros, tās rezultātā tapušajos zinātniskajos rakstos iesaistītais personāls ir jānorāda kā līdzautori.

Aprīkojums:

  • 1 augstas veiktspējas dators: Procesora kodoli: 16xi7, RAM: 64GB DDR4, HDD: 2TB, SSD: 120 GB.
  • 3 augstas veiktspējas datori: Procesora kodoli: 8xi7, RAM: 32GB DDR4, HDD 2TB

 

Dāvids Fridmanis , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67473083
E-pasts: davids@biomed.lu.lv

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".