Pētījumi Aprīkojums un servisi Fluorescences mikroskopija
Aprīkojums un servisi

Fluorescences mikroskopēšana

Ainārs Leončiks , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808007
E-pasts: ainleo@biomed.lu.lv

Fluoriscences mikroskops ar integrētu Hofmana modulācijas kontrasta ierīci

Tatjana Kozlovska , Dr. habil. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808211
E-pasts: tatyana@biomed.lu.lv

Ramona Petrovska , MSc. biol.

Šūnu bioloģijas bloka vadītāja, pētniece
Telefons: +371 28226298
E-pasts: ramona@biomed.lu.lv

Fluoriscences invertētie mikroskopi ar digitālo kameru Leica DM IL HC

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".