Pētījumi Aprīkojums un servisi Plūsmas citometrija
Aprīkojums un servisi

Plūsmas citometrija

Rūta Veinalde , BSc. biol.

Asistente
Telefons: +371 67808215
E-pasts: ruuta@biomed.lu.lv

Arnis Strods , Dr. biol.

Asistents
Telefons: +371 67808221
E-pasts: a.strods@biomed.lu.lv

Plūsmas citometrs un šūnu šķirotājs BD FACSAria II, BD Biosciences

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".