Pētījumi Projekti ES Struktūrfondi 2014-2020
Projekti

ES Struktūrfondi 2014-2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

 1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".

1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi".

1.1.1.1/16/A/044
Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai

1.1.1.1/16/A/054
Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde

1.1.1.1/16/A/055 
Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde

1.1.1.1/16/A/066
Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai

1.1.1.1/16/A/091
Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai

1.1.1.1/16/A/101
Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos

1.1.1.1/16/A/104
Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana

1.1.1.1/16/A/107
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A 

1.1.1.1/16/A/211
Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem

1.1.1.1/16/A/272
H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos

1.1.1.1/18/A/026

Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai

1.1.1.1/18/A/099

Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju

1.1.1.1/18/A/084

Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme

1.1.1.1/18/A/089

Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā

1.1.1.1/18/A/092

MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona

1.1.1.1/18/A/096

Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju

1.1.1.1/18/A/097

Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte

 

 

1.1.1.2. pasākums "Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts".

1.1.1.2/VIAA/1/16/203
Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.

1.1.1.2/VIAA/1/16/144
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu.

1.1.1.2/VIAA/1/16/135
sRNAflow - rīks mazo RNS sekvenēšanas datu analīzei bioloģiskajos šķidrumos.

1.1.1.2/VIAA/1/16/128
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu

1.1.1.2/VIAA/2/18/292
Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē

1.1.1.2/VIAA/2/18/286

 Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem

1.1.1.2/VIAA/2/18/285

Sistēmu un molekulārās bioloģijas metožu pielietošana augu izcelsmes enzīmu identificēšanai un to raksturošanai pielietojumam rūpnieciskos procesos

1.1.1.2/VIAA/2/18/287

Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē

 

1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana".

1.1.1.4/17/I/ 009
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās.

 

1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"

1.1.1.5/18/I/006
Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos

 

 

1.2.1 Specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A".

1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai".

KC-PI-2017/23
Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai.

KC-PI-2017/83
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes

 KC-PI-2017/84
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība
 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".