Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās Jānis Kloviņš 2017.10.01 – 2021.09.30 ERAF
Vēža izpēte
Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās Artūrs Ābols 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu Kalvis Brangulis 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
sRNAflow - rīks mazo RNS sekvenēšanas datu analīzei bioloģiskajos šķidrumos Pavels Zajakins 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Vēža izpēte
Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai Aija Linē 2017.07.19 - 2018.01.19. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A Ainārs Leončiks 2017.06.01-2020.05.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana Kaspars Tārs 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde Andris Kazāks 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos Dāvids Fridmanis 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos Renāte Ranka 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem Dace Pjanova 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai Renāte Ranka 2017.02.01.-2020.01.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai Jānis Kloviņš 2017.01.01.-2019.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai Jānis Kloviņš 2017.01.01.-2019.12.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde Dāvids Fridmanis 2017.01.01-2019.12.31. ERAF
1 2 3 4 ... 16


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".