Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Vēža izpēte
“Mitotiskās izslīdēšanas” loma amoeboīdu metastātisku šūnu izcelsmē pret terapiju rezistentos audzējos Kristīne Salmiņa 2020.01.01.-2022.12.31. ERAF
Vēža izpēte
Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju Dace Pjanova 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē Rūta Veinalde 2018.10.01-2021.09.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem Dace Pjanova 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
Vēža izpēte
Dažāda garuma bakteriofāga izcelsmes dsRNS imūnmodulatorās īpašības un to pielietojums vakcīnās Dace Pjanova 2016-2018 Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Melanomas metastāžu un sekundāro audzēju attīstības ģenētiskie marķieri (GENMEL) Dace Pjanova 2015.05.01.-2018.04.30. ERA-NET
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Jānis Kloviņš 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Vēža izpēte
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde Aija Linē 2014-2017 VPP
Vēža izpēte
Pašatjaunošanās un novecošanās regulācija pēc DNS bojājuma audzēju šūnās Jekaterina Ērenpreisa 2013-2016 LZP
Vēža izpēte
Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Jekaterina Ērenpreisa 2013-2015 (01.10.13-31.08.15) ESF
Vēža izpēte
Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde Jekaterina Ērenpreisa , Aija Linē 2010-2014 VPP
Vēža izpēte
Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā Dace Pjanova 2010-2013 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vēža izpēte
Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Kaspars Tārs 2010-2012 ESF
Vēža izpēte
Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā Dace Pjanova 2009-2010 EEZ
Vēža izpēte
MCIR gēna variantu loma melanomas attīstībā pacientiem ar un bez izmaiņā CDKN2A un CDK4 gēnos Olita Heisele 2007-2008 LZP GR
1 2


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".