Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Molekulārā farmakoloģija
Centrālā nervu sistēmā lokalizēto G-proteīna saistīto receptoru strukturāli-funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana Jānis Kloviņš 2005-2008 LZP GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".