Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Infekcijas slimību epidemioloģija
Ērču pārnēsāto nevirusālo infekcijas aģentu patogenitātes faktoru molekulāri ģenētiski meklējumi un to īpašību izpēte individualizētas terapeitiskas pieejas pamatojumam Viesturs Baumanis 2010-2014 LZP SP
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".