Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Infekcijas slimību epidemioloģija
Rezistento tuberkulozes mikrobaktēriju atklāšanas molekulāri bioloģisko metožu izstrāde, aprobācija un pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksē Viesturs Baumanis 2001-2004 LZP SP
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".