Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Sistēmu un molekulārās bioloģijas metožu pielietošana augu izcelsmes enzīmu identificēšanai un to raksturošanai pielietojumam rūpnieciskos procesos Paulius Lukas Tamošiūnas 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem Kaia Kukk 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts Renāte Ranka 2018.11.01.-2021.10.31. FLPP

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē Rūta Veinalde 2018.10.01-2021.09.30 ERAF
Vēža izpēte
Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Aija Linē 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Vēža izpēte
Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Anna Zajakina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Inna Iņaškina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP

Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos Aija Linē 2018.07.01-2022.12.31 ERAF

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019) Ilze Elbere 2018.05.01.-2019.12.31. Horizon2020
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes Andris Zeltiņš 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība Kaspars Tārs 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu Ineta Kalniņa 2018.01.01-2020.12.31. ERAF
1 2 3 4 ... 18


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".