Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība

Projekta nosaukums: „ Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/84

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2018. gada 30. janvāris – 2018. gada 29. jūlijs)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 27 777,77 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K.Tārs

 

Projekta mērķis ir pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība. Iepriekšējo projektu gaitā BMC pētnieki ar izstrādājuši pret-Laimas slimības vakcīnas kandidātu, kura efektivitāte ir parādīta uz baktēriju preparātiem un dzīvnieku modelī. Projekta laikā tiks padziļināti izpētīts un uzlabots uz VVD tehnoloģijas balstīts, dzīvniekos konceptuāli pārbaudītu pret-Laima slimības vakcīnas kandidāts.

Projekta komerciālie gala produkti būs licencējams Eiropas patents un produkta mērogošanas tehnoloģijas licence.

Projekta 1.posmā tiks veikta tehnoloģiski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

 

Informācija publicēta 30.01.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".