Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/4/20/728

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 111 505.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Zane Kalniņa

 

Projekta mērķis ir izstrādāt uz vīrusiem līdzīgajām daļiņām (VLP) balstītu pret ogļskābes anhidrāzi IX (CAIX) vērstu vēža vakcīnas kandidātu un novērtēt tā efektivitāti krūts vēža peles modelī. CAIX ir membrānas proteīns, kas reti sastopams uz normālu šūnu virsmas, bet tā ekspresija nereti būtiski pieaug ļaundabīgos audzējos hipoksijas gadījumā, kas padara šo proteīnu par pievilcīgu audzēju-specifisku mērķi. CAIX ekspresija uz šūnu virsmas ļauj mērķēt pret to CAIX-specifiskas antivielas, tādējādi ierosinot no antivielām atkarīgo šūnu citotoksicitāti.

Informācija publicēta 04.01.2021.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".