Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē Rūta Veinalde 2018.10.01-2021.09.30 ERAF
Vēža izpēte
Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Aija Linē 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Vēža izpēte
Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Anna Zajakina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Inna Iņaškina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP

Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos Aija Linē 2018.07.01-2022.12.31 ERAF

Eiropas Zinātnieku nakts Latvija 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019) Ilze Elbere 2018.05.01.-2019.12.31. Horizon2020
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes Andris Zeltiņš 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība Kaspars Tārs 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu Ineta Kalniņa 2018.01.01-2020.12.31. ERAF
Vēža izpēte
Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer Aija Linē 2018.01.01-2020.12.31. ERA-NET
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar cietās fāzes KMR Kaspars Tārs 2018.01.01-2018.11.23. OSMOZE

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās Jānis Kloviņš 2017.10.01 – 2021.09.30 ERAF
1 2 3 4 ... 17


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".