Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums

Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos Aija Linē 2018.07.01-2022.12.31 ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes Andris Zeltiņš 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība Kaspars Tārs 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu 2018.01.01-2020.12.31. ERAF
Vēža izpēte
Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer Aija Linē 2018.01.01-2020.12.31. ERA-NET
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar cietās fāzes KMR Kaspars Tārs 2018.01.01-2018.11.23. OSMOZE

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās Jānis Kloviņš 2017.10.01 – 2021.09.30 ERAF
Vēža izpēte
Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās Artūrs Ābols 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu Kalvis Brangulis 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
sRNAflow - rīks mazo RNS sekvenēšanas datu analīzei bioloģiskajos šķidrumos Pavels Zajakins 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Vēža izpēte
Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai Aija Linē 2017.07.19 - 2018.07.23. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A Ainārs Leončiks 2017.06.01-2020.05.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana Kaspars Tārs 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde Andris Kazāks 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
H.pylori eradikācijas kursa ilglaicīgā ietekme uz zarnu trakta mikrobiomu un skrīnēšanas sistēmas izstrāde paplašināta spektra beta laktamāzes kodējošo gēnu noteikšanai feču paraugos Dāvids Fridmanis 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
1 2 3 4 ... 17


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".