Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Paņēmiens izvēlētā bioloģiskā materiāla iepakošanai Hepatīta B vīrusa core pilna garuma proteīna kapsīdās R Renhofa, Ozols J, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns LR patents Nr. 14084 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".