Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
1,4-Dihidopiridīn-4-il-piridīniju atvasinājumi kā jauni A2A receptora agolallostēriskie modulatori Duburs G, J Kloviņš, Brūvere I., R Petrovska, I Mandrika, V Rovīte, Bisenieks E, Uldriķis J, Poikāns J, Dambrova M, Vilšķērsts R, Vīgante B LR Patenta pieteikums P-09-19 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".