Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Effects of lycopene, indole-3-carbinol, and luteolin on nitric oxide production and iNOS expression are organ-specific in rats. Rostoka E, Isajevs S, Baumane L, A Linē, K Siliņa, Dzintare M, Sharipova J, Svirina D, Kalvinsh I, Sjakste N Arh Hig Rada Toksikol. 61(3):275-85 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".