Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Versatile virus-like particle carrier for epitope based vaccines. Tissot AC, R Renhofa, Schmitz N, I Cielēns, Meijerink E, V Ose-Klinklāva, Jennings GT, Saudan P, P Pumpēns, Bachmann MF PLoS One. 5(3):e9809 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".