Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Intratumoral delivery and biodistribution of oncolytic alphaviral vectors in mouse melanoma model. J Vasiļevska, D Skrastiņa, S Lubina, T Kozlovska, A Zajakina The European Society of Gene and Cell Therapy Congress. Versailles, France. Abstract Book, p. A102. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".