Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
1,4-Dihidropiridīn-4-IL-piridīnija atvasinājumi kā jauni adenozīna A2A receptora agoallostērisku modulatori Duburs G, Brūvere I., J Kloviņš, R Petrovska, I Mandrika, V Rovīte, Bisenieks E, Uldriķis J, Poikāns J, Vīgante B LR patents LV 14884 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".