Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēn-karbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (HCA2) jauna ligandu grupa Loža E, Bobiļeva O, Bokaldere R, Gailīte V, Kaula I, Ikaunieks M, I Mandrika, R Petrovska, J Kloviņš, Duburs G, Bisenieks E LR patents LV 14982 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".